Twarde Lakierowane

Płyty Pilśniowe Twarde Lakierowane

ZASTOSOWANIE:
Płyty porowate lekkie znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako doskonały materiał do izolacji termiczno-akustycznej ścian, podłóg i dachów.

WYMIARY STANDARDOWE:
szerokość: 1200 mm
długość: 600; 800; 2440 mm

GRUBOŚĆ: 15; 20; 30; 40; 60; 80; 100 mm
Płyty są produkowane jako jednowarstwowe o grubości 15 mm lub 20 mm oraz jako warstwowe, sklejane z 2, 3, 4 lub 5 płyt.

ZALETY:
Doskonała izolacja cieplna i akustyczna, łatwość obróbki mechanicznej i montażu, produkowane w pełni z naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych, przyjazne dla człowieka i środowiska.

 

   


Właściwości fizyko - mechaniczne płyt:

WYSZCZEGÓLNIENIE: wartości:
Gęstość [kg/m3] 170 ± 20
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,040 - 0,043 (*)
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ 5
Właściwa pojemność cieplna c [J/kg x K] 2100
Nasiąkliwość przy krótkotrwałym zanurzeniu w wodzie wg normy PN-EN 1609
[kg/m2]
≤ 2,0
Klasa palności wg DIN 4102 B2
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13 501-1 E
(*) w zależności od grubości płyty


Płyty pilśniowe porowate lekkie produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13 171.

Oznaczanie: WF-EN 13171 - T3 - CS (10/Y) 40 - WS 2,0 - MU 5 - AF 100

Produkowane płyty oznaczamy znakiem CE. Nadzorującą jednostką certyfikującą jest Insitut für Baustoff und Konstruktion MPA w Monachium (numer jednostki notyfikującej 1211).

Parametry produkowanych płyt (wymiary, właściwości techniczne) mogą być w miarę naszych możliwości dostosowane do życzeń klienta.