Płyty Pilśniowe

Płyta pilśniowa

Fibris - dystrybutor Pakdrew Siedlce

wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Naturalne właściwości adhezyjne zwiększa się przez dodanie kleju syntetycznego. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta. Płyty mają zmienną grubość poczynając od 1,5 mm. Stosowane są w meblarstwie i budownictwie.

Rodzaje:

- Płyta pilsniowa twarda

- Płyta pilsniowa twarda lakierowana

- Płyta pilsniowa porowata

- Płyta pilsniowa porowata lekka