Twarde

Płyty Pilśniowe Twarde

ZASTOSOWANIE:
Meblarstwo (ścianki tylne i dna szuflad), stolarka budowlana (drzwi, okładziny, przegrody), produkcja opakowań, przemysł samochodowy (płaty drzwiowe, elementy wykończenia samochodów), galanteria drzewna itp.

RODZAJE:
twarde zwykłe
twarde perforowane

WYMIARY STANDARDOWE:
szerokość: 1220 mm
długość: 610; 1830; 2440; 2750; 3050 mm

GRUBOŚĆ: 2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,4 mm

ZALETY:
Duża wytrzymałość mechaniczna, duży format arkuszy, jednorodność materiału, łatwość lakierowania, okleinowania i sklejania z innym materiałem, podatność na obróbkę plastyczną i obróbkę skrawaniem, doskonała podatność na gięcie.

 


Właściwości fizyko - mechaniczne płyt:

WYSZCZEGÓLNIENIE: TYB HB TYP HB.LA
grubość nominalna t, w mm
t ≤ 3,5 3,5 < t ≤ 5,5 t > 5,5 t ≤ 3,5 3,5 < t ≤ 5,5 t > 5,5
Gęstość [kg/m3] ≥ 900
Wytrzymałość na zginanie statyczne, nie mniej niż [N/mm2] 30,0 30,0 25,0 33,0 32,0 30,0
Wilgotność [%] (*) 4 < W ≤ 9
Spęcznienie po 24 h moczenia w wodzie, nie więcej niż [%] 37,0 30,0 25,0 35,0 30,0 25,0
Klasa reakcji na ogień wg
PN-EN 13 501-1
E
(*) wymagany poziom wilgotności dotyczy płyt w chwili opuszczenia zakładu producenta


Płyty pilśniowe twarde zwykłe produkowane są z surowców naturalnych zgodnie z normą: PN-EN 622-1; 622-2 oraz PN-EN 13 986 w klasie higieniczności E-1. Ze względu na bardzo niską zawartość formaldehydów (0,4 - 0,5 mg/100g) sklasyfikowane są w grupie materiałów wolnych od formaldehydów.

Produkowane płyty oznaczamy znakiem CE. Nadzorującą jednostką certyfikującą jest Insitut für Baustoff und Konstruktion MPA w Monachium (numer jednostki notyfikującej 1211).

Parametry produkowanych płyt (wymiary, właściwości techniczne) mogą być w miarę naszych możliwości dostosowane do życzeń klienta.