Porowate

Płyty Pilsniowe Porowate

ZASTOSOWANIE:
Płyty porowate znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako doskonały materiał do izolacji termiczno-akustycznej ścian, podłóg i dachów. Są również używane w przemyśle opakowaniowym jako przekładki amortyzujące lub przegrody oraz w galanterii drzewnej.

WYMIARY STANDARDOWE:
szerokość: 1200; 1220 mm
długość: 1830; 2440; 2500; 2700; 2750; 3050 mm

GRUBOŚCI:
7,0; 8,0; 9,0; 9,5; 12,0; 12,5; 15,0; 16,0; 19,0; 20,0 mm

ZALETY:
Doskonała izolacja termiczna i akustyczna, duży wymiar, lekkość, łatwość obróbki i montażu.


 

   


Właściwości fizyko - mechaniczne płyt:

WYSZCZEGÓLNIENIE: Typ SB Typ SB.LS
wartości:
Gęstość [kg/m3] ≤ 350
Wytrzymałość na zginanie statyczne [N/mm2] (*) 0,8 - 0,9 0,9 - 1,2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] (PN-EN 13986 Tab.11) 0,050
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ 5
Właściwa pojemność cieplna c [J/kg x K] 2100
Pęcznienie po 2 h moczenia w wodzie [%] ≤ 10 ≤ 8
Klasa palności wg DIN 4102 B2
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13 501-1 E
(*) w zależności od grubości płyty.


Płyty porowate produkowane z surowców naturalnych zgodnie z normami PN-EN 622-1; 622-4 oraz PN-EN 13 986, w klasie higieniczności E-1.

Produkowane płyty oznaczamy znakiem CE. Nadzorującą jednostką certyfikującą jest Insitut für Baustoff und Konstruktion MPA w Monachium (numer jednostki notyfikującej 1211).

Parametry produkowanych płyt (wymiary, właściwości techniczne) mogą być w miarę naszych możliwości dostosowane do życzeń klienta.