Dofinansowanie projektu

 

Celem działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jest „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.”   


  1. Nazwa Programu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  2. Nr i nazwa Osi Priorytetowej: 01.00.00 - Priorytet I. - "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu".
  3. Działanie: 1.5. "Rozwój przedsiębiorczości".
  4. Kategoria interwencji 09-Inne działania mające na celu pobudzenia badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.
  5. Nr projektu: WNP.RPMA.01.05.00-14-589/08-00
  6. Umowa/decyzja** o dofinansowanie projektu nr: RPMA.01.05.00-14-589/08-00 z dnia 2010-05-17
  7. Tytuł projektu: "Inno-tart – innowacyjne podejście do obróbki drewna"

 

W dniu 17 maja 2010 r. Spółka Pakdrew podpisała umowę nr RPMA.01.05.00-14-589/08-00 o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Oś priorytetowa I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Projekt nr WNP.RPMA.01.05.00-14-589/08-00 dotyczy zakup: traku, obrzynarki przemysłowej, strugarko-obrabiarki, suszarni. Poziom dofinansowania wyniósł 60%, w tym 51% dofinansowanie z EFRR i 9% dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt został zrealizowany w oddziale firmy Pakdrew s.c. w miejscowości Olszyc Włościański w latach 2010-2012.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.